Visie

Hoeve 2014

Op Hoeve Engelenburgh vinden ongeveer 16 mensen vanuit de AWBZ gefinancierd hun werk.
We bieden hoogwaardig en uitdagend werk. De werknemers leren zo zelfstandig mogelijk werken en verantwoordelijkheid dragen. Omdat de maatschappij binnenkomt en er interactie is maken de werknemers volledig deel uit van die maatschappij.

Hoewel Hoeve Engelenburgh wat concept betreft valt onder wat men tegenwoordig een “zorg”boerderij noemt, willen wij die term zo min mogelijk gebruiken. Liever gebruiken wij de term “ondersteuning” i.p.v. “zorg”.
Zorg roept iets van “afhankelijkheid” op. Ondersteuning is meer individueel gericht en benadrukt beter de individuele mogelijkheden van een mens en helpt die te ontwikkelen.
Op Hoeve Engelenburgh zijn het de werknemers die de zorg verlenen. Die hebben namelijk de “zorg” voor de dieren, de zorg voor het theehuis, de zorg voor het onderhoud enz.
Om diezelfde reden spreken we ook niet over cliënten, maar over “werknemers”.

Onze werknemers bestaan voor het grootste gedeelte uit mensen met een verstandelijke beperking. Er is ook ruimte voor mensen met psychische problematiek.We streven er ook naar dat onze werknemers zo zelfstandig mogelijk naar hun werk komen.

Hoeve Engelenburgh is gebouwd op drie pijlers. Een maatschappelijke, een educatieve en een culturele.

Visie
Hoeve Engelenburgh is een bedrijf zijn dat midden in de maatschappij staat. Een bedrijf dat bruist van de activiteit en dat door allerlei lagen van de maatschappij gevonden en gewaardeerd wordt. Uit de hieronder beschreven drie peilers blijkt de visie van Hoeve Engelenburgh.

Maatschappelijk
De deuren van Hoeve Engelenburgh staan open voor bezoekers van 10.30 tot 15.30. Mensen die naar de geëxposeerde kunst (zowel eigen gemaakte kunst als werk van professionele gastkunstenaars) willen komen kijken en rustzoekers zijn dan welkom.
De werknemers ontmoeten de maatschappij en de maatschappij ontmoet de werknemers. Burgers ontmoeten burgers in een ontwapenende omgeving. Dit past prachtig in de gedachte van de inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen welkom is, waar iedereen deel van uitmaakt en aan kan bijdragen.
Een galerie/boerderij/ theehuis mede gerund door mensen met een beperking draagt bij aan een positieve en juistere beeldvorming over mensen met een beperking.
Naast de werknemers helpen op de boerderij ook vrijwilligers. Dit kunnen mensen zijn, die hun vrije tijd op een nuttige en aangename manier willen invullen en hun expertise willen delen. Maar dit kunnen ook mensen zijn die bijvoorbeeld een burn-out hebben en langzaam weer aan een werkomgeving willen wennen.
Hoeve Engelenburgh heeft als ondertitel: Een plaats van ontmoeting. Door bijvoorbeeld het organiseren van concerten en recitals in ons theater bevorderen we sociale samenhang en sociale participatie. Dit mede doordat vrijwilligers ook daarbij een belangrijke rol spelen.
Wij zijn een plek waar diverse mensen bij elkaar komen, in wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect.

Educatief
Het is voor de bezoekers van Hoeve Engelenburgh educatief te ondervinden dat mensen met een beperking veel meer kunnen dan “men” in het algemeen denkt.
Wanneer je de werknemers hard, kundig en zelfstandig aan het werk ziet en als je in het theehuis keurig te woord wordt gestaan en wordt geholpen door een van de werknemers, dan verandert dat beeld vanzelf in positieve zin.
Hoeve Engelenburgh biedt daarnaast studenten Sociaal Pedagogisch Werk en bijvoorbeeld studenten van het Clusius College gelegenheid om stage te lopen. Dit heeft niet alleen een educatieve, maar ook een maatschappelijke en integrerende functie.

Cultureel
Naast het boerderij gedeelte is er het atelier. Hier werken een aantal verstandelijk beperkte kunstenaars in de meester-gezel verhouding.
De kunstwerken worden op gezette tijden geëxposeerd in de daarvoor bedoelde multifunctionele ruimte.
Maar ook professionele kunstenaars uit de omgeving krijgen de gelegenheid hier kortdurende kleine exposities te houden.
In het theater wordt muziek gemaakt en allerlei theatervormen kunnen hier een podium krijgen.
Ook hier de mogelijkheid en gelegenheid van ontmoeting en kennismaking in een ontwapende omgeving.

Plaats een reactie