Vrijwilligersovereenkomst

Heeft u zich aangemeld en bent u enthousiast om vrijwilligerswerk te doen op onze zorgboederij dan is de volgende stap het tekenen van een vrijwilligersovereenkomst. U kunt onderstaand formulier printen en deze ondertekend meenemen en afgeven bij een begeleider. Op de website kunt u onze gedragscode en huisregels die wij hanteren lezen. Heeft u hier vragen over, stel ze gerust via: info@engelenburgh.net

Wij zijn tevens verplicht om voor iedere vrijwilliger een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen.

Klik hier voor de vrijwilligersovereenkomst-v1.2