Kwaliteit

Belang kwaliteit

Hoeve Engelenburgh heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om deze reden hebben wij er ook voor besloten om een kwaliteitsfunctionaris in dienst te nemen die de kwaliteit van de zorgboerderij monitort, toets en evalueert. De kwaliteitsfunctionaris heeft een kwaliteitsmanagementsysteem opgericht waarmee wij:

 • kunnen voldoen aan de eisen van onze interne en externe belanghebbenden door zorg te leveren die de belanghebbenden van ons verwachten;
 • de verwachtingen van de belanghebbenden kunnen overtreffen;
 • de tevredenheid van belanghebbenden te kunnen vergroter; en
 • continue verbetering tot stand te brengen.

Kwaliteitsaspecten binnen Hoeve Engelenburgh

Hoeve Engelenburgh is een organisatie waarin kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid de basis vormen van de zinvolle dagbesteding. Wij hebben een heldere visie op kwaliteit, gebaseerd op elf primaire kwaliteitsaspecten, bestaande uit:

 1. Geschikte en correcte zorg;
 2. Beschikbaarheid;
 3. Continuïteit van zorg;
 4. Doeltreffendheid;
 5. Doelmatigheid;
 6. Gelijkwaardigheid;
 7. Zorg gebaseerd op bewijs en kennis;
 8. Op de cliënt gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit;
 9. Betrokkenheid van de cliënt;
 10. Cliëntveiligheid;
 11. Tijdig- en toegankelijkheid.

Norm en certificering

Hoeve Engelenburgh streeft ernaar de kwaliteit van haar dienstverlening continu te verbeteren middels een actief kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem was opgesteld conform de kwaliteitsnorm NEN-EN 15224:2017 en werd jaarlijks getoetst door een extern certificerende instelling, namelijk Tüv. We zijn nu overgestapt naar het intussen volwassen geworden Kwaliteit Laat Je Zien. Kwaliteit Laat Je Zien is hét keurmerk voor zorgboerderijen. Het keurmerk bestaat sinds 2002 en is het branchekeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg.
Het keurmerk biedt zorgboeren de ruimte om hun unieke waarden en kwaliteiten te laten zien aan de wereld om hen heen. Inmiddels zijn er meer dan 850 zorgboerderijen verspreid over het hele land aangesloten. Het keurmerk wordt onder andere door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en veel gemeenten geaccepteerd.

In November 2023 heeft de Inspectie ons onaangekondigd bezocht.
Het oordeel van de inspectie was 6 maal zeergoed en 1 maal goed!

Download het rapport:

Hoeve Engelenburgh Nieuwe Niedorp november 2023.pdf