Cliëntenraad

De cliëntenraad is het bij wet geregelde medezeggenschapsorgaan voor cliënten. Ook binnen Hoeve Engelenburgh hebben cliënten het recht om mee te praten over het gevoerde beleid met betrekking tot het leveren van zinvolle dagbesteding.

De leden van de cliëntenraad zijn cliënten van Hoeve Engelenburgh. Immers, een cliëntenraad moet representatief zijn voor de cliënten. De cliëntenraad komt bijeen onder leiding van een stagiare Maatschappelijke Zorg. Wil je meer weten over hoe de cliëntenraad functioneert binnen Hoeve Engelenburgh, neem dan contact op met onze kwaliteitsfunctionaris Esther Kaper via esther@engelenburgh.net.