Uw mening: Klachten

Wij doen er alles aan om onze belanghebbenden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij vinden het belangrijk om te weten waarover u ontevreden bent. Dit biedt ons de mogelijkheid om er iets aan te doen en daardoor onze kwaliteit te verbeteren, zodat uw onvrede kan worden weggenomen of worden verminderd.

U heeft vier manieren om uw klacht te bespreken:

  1. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de zorgboerderij om uw klacht te bespreken met de zorgboer (vraag naar Ellen of Ralph).
  2. U kunt ervoor kiezen om een terugkoppeling te geven via het terugkoppelingsformulier op deze website.
  3. U kunt ervoor kiezen om een officiële klacht bij ons in te dienen bij onze interne klachtenfunctionaris via onderstaand formulier of telefonisch via 06 28638781.
  4. U kunt ervoor kiezen om een officiële klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie (raadpleeg onderstaande klachtenprocedure voor meer informatie) via 0342-475417.

Wat is het verschil tussen een terugkoppeling en een officiële klacht?

  • Terugkoppeling (Feedback): Een terugkoppeling heeft een meer informeel karakter. U uit uw ongenoegen of wilt het gewoon even kwijt, zonder dat u meteen vastzit aan een officieel proces waar derden bij betrokken kunnen worden. Een terugkoppeling heeft intern bij ons dezelfde waarde als een officiële klacht en wordt te allen tijde serieus genomen. Een terugkoppeling wordt in ontvangst genomen door de zorgboeren en besproken met de kwaliteitsfunctionaris. Gezamenlijk wordt bekeken hoe de onvrede tot stand is gekomen en wordt er een plan van aanpak gemaakt om de onvrede op te lossen of te beperken.
  • Klacht: Een klacht heeft een formeel karakter. Zodra een klacht binnenkomt, wordt er een uitgebreid proces opgezet waarbij ook derde partijen (zoals bemiddelingsbureaus) ingezet kunnen worden.

Binnen Hoeve Engelenburgh hebben feedback en klachten dezelfde waarde en worden beide even serieus genomen. Wij prefereren de informele weg, maar indien u besluit toch het formele proces in te willen gaan, dan is dit mogelijk en zullen wij dit samen met u faciliteren.

Raadpleeg onze klachtenprocedure voor meer informatie over klachten en het indienen van klachten via de klachtencommissie Landbouw en Zorg. Klachtenprocedure Hoeve Engelenburgh

Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.

Voer hier de details van uw klacht in.