Doelgroep

Primaire doelgroep:

De doelgroep van Hoeve Engelenburgh bestaat uit (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking:

 • die graag met dieren willen werken en verantwoordelijkheid willen dragen;
 • graag met hun handen werken (bijv. in de kas, creatief bezig zijn);
 • die zich creatief of kunstzinnig willen uiten;
 • die zich verder willen ontwikkelen op o.a. sociaal emotioneel gebied;
 • die ruimte nodig hebben om zicht te kunnen ontplooien;
 • die een uitdagende en afwisselende werkplek zoeken;
 • uit de regio Schagen, Alkmaar en Hoorn.

 

Voor wie is Hoeve Engelenburgh nog meer interessant?

 • ZML-scholen die hun leerlingen een stageplaats willen aanbieden;
 • Eenieder die op zoek is naar rust en iets bijzonders.

 

 

 

Hoeve Engelenburgh hanteert onderstaande uitsluitingscriteria voor het kunnen leveren van passende dagbesteding en een veilige woonplek:

 • Cliënten die behandeling nodig hebben.
 • Cliënten met een zorgvraag die het personeel van Hoeve Engelenburgh niet kan beantwoorden middels passende begeleiding.
 • Cliënten die te maken hebben met ernstige gedragsuitingen, waardoor het groepsproces wordt verstoord (bijvoorbeeld ontremming, agressie, manipuleren, claimen en zeer onrustig gedrag).
 • Cliënten die te maken hebben met sterke onrust en dwaalneigingen, waardoor de veiligheid van cliënten in gevaar kan komen.
 • Cliënten die door hun gedrag een gevaar kunnen vormen voor andere cliënten.
 • Cliënten waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen moeten worden toegepast.
 • Cliënten waarbij op het gebied van medicatie meer dan een signaleringsfunctie nodig is.
 • Cliënten waarbij verzorgende en/of verpleegkundige handelingen moeten worden verricht (bijvoorbeeld: incontinentie, naar toilet helpen, hulp bij eten en drinken, hulp bij in- en uitstappen van vervoersmiddelen).
 • Cliënten die rolstoelafhankelijk zijn en/of ernstig zintuigelijk beperkt.
 • Cliënten die onvoldoende informatie willen verstrekken.
 • Cliënten met bepaalde allergieën waarbij de boerderijomgeving een verhoogd gezondheidsrisico oplevert.
 • Cliënten die door hun fysieke beperking een verhoogd valrisico hebben.
 • Cliënten met een ernstige vorm van epilepsie.
 • Cliënten die geen aansluiting vinden bij de overige cliënten op Hoeve Engelenburgh (bijvoorbeeld: verzonken in eigen wereld, niet meer begrijpen wat er gebeurt, niet meer adequaat reageren, gedragsuitingen die de groepsdynamiek verstoren).
 • Cliënten die bij herhaling aangeven (door woord/gebaar of verzuim) dat zij het niet meer prettig vinden op de Hoeve Engelenburgh en/of aangeven geen aansluiting meer te vinden bij de groep cliënten van Hoeve Engelenburgh.

 

Uitsluitingscriteria toegepast n.a.v. intake met de cliënt

De standaard werkwijze van Hoeve Engelenburgh is dat bij aangemelde cliënten een intake wordt afgenomen. In de intake worden de zorgvraag, diagnose/indicatie, mogelijkheden en wensen in kaart gebracht. Op basis van de intake wordt bepaald of bovenstaande uitsluitingscriteria van toepassing zijn. Hoeve Engelenburgh heeft het recht om, indien er andere dan bovenstaand genoemde uitsluitingscriteria naar voren komen, een cliënt uit te sluiten.

 

Uitsluitingscriteria toegepast gedurende de tijd

Ook gedurende de tijd kan worden besloten dat op basis van (één of meerdere) bovengenoemde criteria de dagbesteding of het bewonen van de appartementen gestopt moet worden, omdat geen passende zorg (in de vorm van dagbesteding of wonen) meer kan worden geleverd.