Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zit in het DNA van Hoeve Engelenburgh. Wij willen verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij. Lees hieronder enkele voorbeelden hoe wij MVO toepassen in onze dagelijkse activiteiten.

 

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De voedselbank werkt hierin samen met de zorgboerderij. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto "oog voor voedsel, hart voor mensen".

In onze groentekas kweken we verse, onbespoten groenten en fruit voor de voedselbank. Hoeve Engelenburgh heeft in samenwerking met Landzijde een groentekas in beheer. De groentekas maakt deel uit van het Landzijde-project "Vriendentuinen". We kunnen met trots zeggen dat minstens 75 procent van de oogst aan de Voedselbank wordt gedoneerd.

Duurzaamheid is een aspect die Hoeve Engelenburgh erg belangrijk vindt. Het vinden van evenwicht tussen financieel, economisch resultaat, mens en milieu.

Wij werken met zo min mogelijk milieubelastende middelen. Bijvoorbeeld: wij gebruiken geen bestrijdingsmiddelen bij het verbouwen van groenten en fruit, in de stallen ligt hooi in plaats van vlas, gebruik van LED-verlichting.

Hoeve Engelenburgh maakt veel gebruik van fairtrade-producten, zoals thee en koffie. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.

Hoeve Engelenburgh geeft elk schooljaar verschillende stagiaires de gelegenheid praktijkervaring op te doen. Wij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan het opleiden van vakmensen. Om deze reden zijn wij aangesloten bij S-BB.

Vind hier meer informatie over het S-BB.