Geschiedenis

Geschiedenis Hoeve Engelenburgh
Nieuwe_look
Geschiedenis Hoeve Engelenburgh

Hoeve Engelenburgh is opgericht in 2009 door Ralph en Ellen Burgemeestre. De stolpboerderij is na een grondige verbouwing gereed gemaakt voor een prachtige dagbestedingsplek. De stolpboerderij omvat een atelier, een theehuis, een grote, professionele keuken, een expositieruimte, een kantine en een theater. In de stolpboerderij bevinden zich ook enkele appartementen voor cliënten.

Na jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs, hadden Ralph en Ellen de behoefte om zelfstandig een plek op te richten waar zij cliënten met een verstandelijke beperking een zinvoller dagelijks leven konden aanbieden. Zowel Ellen als Ralph hebben gewerkt op "De Alk". De Alk is een school voor zeer moeilijk lerenden, hedendaags bekend als het "Heliomare College" in Alkmaar. Ellen heeft daar gewerkt als groepsleerkracht en bouwcoördinator en Ralph als leerkracht en stagebegeleider. Door de ervaring die zij hier hebben opgedaan, weten zij de fijne kneepjes van het vak. Door ontwikkelingsgericht naar mensen te kijken kunnen zij goed inschatten waar de begeleidingsdoelen liggen. We werken aan het verbeteren of versterken van competenties (vaardigheden) van cliënten. Bijvoorbeeld: iemand aankijken, voor jezelf opkomen, zelfstandig een opdracht uitvoeren, zelfredzaamheid etc.