Theater

Muziek speelt een belangrijke rol binnen Hoeve Engelenburgh. Het theater wordt ook wel het “hart” van de zorgboerderij genoemd. Dit is zowel in figuurlijke en letterlijke zin helemaal correct. Het theater bevindt zich op de zolder en wordt door alle andere ruimtes omarmt. In het theater wordt er gezongen en muziek gemaakt, zowel door de cliënten als door professioneel muzikanten. Lees hieronder meer over hoe het theater wordt gebruikt.

 

Het juweel in de lotus is het "hart" van de boerderij … het Theater. Het theater is letterlijk en figuurlijk het hart van de boerderij. Het bevindt zich op de zolder en wordt door alle andere ruimtes omarmt.
In het theater wordt gezongen en muziek gemaakt tijdens onze muzieksessies. Twee dagdelen in de week komt Esther Kaper muziek maken. Vrijwilliger Marjan Wit en Ralph zijn daar ook bij.

Er wordt wat zang betreft naar een concert toegewerkt. Het toewerken naar een concert zorgt voor extra motivatie voor de cliënt om zijn of haar muzikale doel te bereiken. En dit heeft dan direct en indirect uitwerking op andere doelen of ontwikkelingen.
De zanger of zangeres kiest een of soms twee lied(jes) uit meerdere zelfgekozen nummers. Die nummers worden dan maanden gerepeteerd voor de voorstelling. Dit wordt meestal begeleid op de piano en gitaar. Niet het uiteindelijke resultaat is het belangrijkst, maar het proces daarnaartoe.
Timing, dynamiek, ontspanning, stemgebruik, expressie, articulatie zijn zaken waarmee we voornamelijk muzikaalaan de slag gaan. Andere doelen zoals vergroten van het zelfvertrouwen, leren samen werken en vergroten van de aandacht, concentratieboog of eigenwaarde ontwikkelen mee tijdens de activiteit. Het samen muziek maken bevordert bovendien de sociale interactie en het delen van gevoelens met elkaar.
De keus om de stem als uitgangspunt en middel te gebruiken werkt bijzonder goed in de setting van Hoeve Engelenburgh. De stem is het meest persoonlijke en onderscheidende uitdrukkingsmiddel van een mens. Met de stem kan je emoties vormgeven en oproepen. Het is het enige instrument dat klank en muziek voortbrengt zonder middelen van buitenaf, zoals een gitaar of piano.
Iedereen die aan de sessie meedoet slaagt erin om op zijn eigen niveau invulling te geven aan zijn of haar liedje.

De zangers en zangeressen zingen door een microfoon. Dit draagt ook zeker bij aan het gevoel, dat het niet zomaar iets is en dat je letterlijk en figuurlijk gehoord mag worden.
De aankleding, verlichting, kleuren en lichteffecten dragen bij tot een gevoel van bijzonderheid. Bij elkaar geeft het veel meerwaarde aan het optreden.
En dan aan het eind van het lied, het Applaus. Al die klappende mensen erkennen jou en je prestatie. Je mag er zijn.
De zanger of zangeres worden even bedekt met een deken van liefde. Wat is er mooier dan dat.

Voornaamste doelen

Emotionele ontwikkeling
•          Het uiten en reguleren van emoties;
•          Leren herkennen en uiten van emoties;
•          Het zelfvertrouwen en de assertiviteit vergroten;
•          Werken aan een positief zelfbeeld;
•          Versterken van de autonomie;
•          Leren omgaan met grenzen;
•          Plezier en voldoening ervaren.

Cognitieve ontwikkeling
•          Aandacht en concentratieboog vergroten;
•          Inzicht verkrijgen in situaties en effecten van gedrag;
•          Positief leren denken ten aanzien van jezelf en de ander;
•          Leren dat het leven ‘wetmatigheden’ kent (zoals: oorzaak en gevolg).

Sociale ontwikkeling
•          Ontwikkelen, stimuleren en verbeteren van de sociale vaardigheden;
•          Leren omgaan met conflictsituaties;
•          Leren samenwerken;
•          Het delen van gevoelens met elkaar;
•          Stimuleren van contact en interactie.

Motorische ontwikkeling
•          Verbeteren van de grove en fijne motoriek;
•          Verbeteren van de spraak en/ of intonatie.

Stevie in de spotlight

Twee keer per jaar vinden er concerten plaats van de cliënten. De concerten die we met onze cliënten instuderen zijn in de regio erg bekend geworden en trekken volle zalen. Bij deze concerten doen ook gastmusici mee. De optredens zijn een feest.

Het theater wordt naast de dagbesteding en de concerten van cliënten ook gebruikt door professionele bands en zangers. Het theater is bijzonder geschikt voor semi-akoestische concerten. Het theater beschikt over professionele theaterverlichting en een eigen PA-systeem. Heeft u interesse in een rondleiding door het theater, neem dan contact met ons op via hoeve@engelenburgh.net.