Financiering

Financieringsmogelijkheden
Voor dagbesteding of logeren op de zorgboerderij is er een CIZ-indicatie nodig. Dit heeft te maken met de manier waarop onze dagbesteding wordt gefinancierd. De financiering kan op verschillende manieren geregeld worden:

  • via de gemeente (WMO);
  • via de Wet langdurige zorg (WLZ);
  • via PGB (persoonsgebonden budget).

 

Eigen bijdrage
Wie ouder is dan achttien jaar en zorg krijgt vanuit de WLZ of WMO, betaalt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Op de website van het CAK kunt u uw gegevens invullen en direct zien hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.