Privacy

Hoeve Engelenburgh zet zich in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen. We begrijpen dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen.

Daarom spelen we actief in op de invoering van scherpere privacyregels, zodat we nu én in de toekomst voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.

Indien u meer informatie wenst, dan verwijzen wij u naar de website van de autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.