Katie en Lisa

Katie_in_trailer

Zaterdag, 12-09-09, om 10.30 werd onze eerste tinker Katie van de Melody Stables uit Friesland door Pauline en Richard gebracht. De voor Katie stressvolle reis in de trailer begon in Tjerkwerd Friesland. Voor Katie was het “thuiskomen”. Zij had vroeger namelijk al op Terdiek 20 gestaan. De altijd behulpzame en voor een ieder klaarstaande Pauline en Richard hadden voor ze naar Friesland vertrokken hun stallen op de Terdiek 20. Het leek er inderdaad op dat Katie de boerderij en de weide herkende.

Voor Ellen was de aankomst van Lisa best een emotioneel moment. Er werd immers een meisjesdroom zomaar waarheid: Je eigen paard!

Richard haalde samen met anderen het stro uit de zolder van een van de straatstukken. Wij gingen intussen samen met Marion, die onze eerste werknemer is naar Drenthe om Lisa op te halen. Richard zou later samen met Pauline ook naar Drenthe komen om de trailer te brengen.

Ellen heeft de trailer met Lisa erin toen naar Terdiek gereden. Richard was, zo hulpvaardig als hij is, bereid de trailer weer naar Terdiek te rijden. Ellen heeft toen toch maar de stoute schoenen aangetrokken en zelf gereden. Dan hoefde Richard niet nog een keer heen en weer.

Lisa_komt_aan

Het was al avond en de zon begon al langzaam te zakken, toen ook Lisa op Terdiek 20 aankwam. Toen de klep van de trailer openging probeerde Lisa hard achteruit de trailer uit te lopen. Ze stootte de stang achter los. Ze zat echter nog vast aan haar halster. Met vereende krachten van Ellen, Ralph en boer Dirk van Mourik is Lisa toch ongeschonden uit de trailer komen.

Daarna ontmoetten Lisa en Katie elkaar voor het eerst. Beiden zijn Alpha- merries. De ontmoeting tussen deze dames was daarom best spannend. Na even samen te hebben gedraafd, besloten de ze echter al snel samen een hapje te gaan grazen en bleven in elkaars buurt alsof ze altijd samen deel uitgemaakt hadden van dezelfde kudde.

Katie_en_Lisa  foto’s Fotoalbum

Plaats een reactie