Realisatie paarden- en ponyparadijs

Zorg op een zorgboerderij omvat meer dan alleen zorg voor cliënten. Zorg voor dieren is even belangrijk. Hoewel de zorg voor dieren op de zorgboerderij zeer goed georganiseerd is, zal er komend jaar aandacht worden besteed aan het creëren van een pony- en paardenparadijs. De pony’s en paarden zullen samen worden geplaatst (pony’s verhuizen van huidige plek naar de paarden). De geiten krijgen hierdoor het verblijf van de pony’s erbij (meer ruimte). Het terrein van de paarden zal worden omgevormd. Er komt een pad om de vlakken waar de paarden en pony’s zullen verblijven. Dit pad is bedoeld voor de paarden; dit creëert meer ruimte. Er komen tevens extra voerderplekken en een extra drinkplaats. Daarnaast worden de paddock en de rijbak voorzien van een drainagesysteem (inclusief pomp) en wordt er nieuw zand gestort.

Doel : Uiterlijk eind april 2020 is het paarden- en ponyparadijs gerealiseerd. Er zijn paden om de vlakken aangelegd; extra voederplekken en een extra drinkplek gecreëerd; drainagesysteem geïnstalleerd en het zand vervangen in de paddock en de rijbak.