duurzaam-2

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor een kleinschalig bedrijf als Hoeve Engelenburgh een vanzelfsprekendheid.
Het vinden van evenwicht tussen financieel economisch resultaat, mens en milieu is een streven.
Hoeve Engelenburgh is een bedrijf waar de mensen centraal staan en waar er met respect met mens en milieu omgegaan wordt.
De manier van verbouwen moestuintje en groentenkas is daarom ook ecologisch/ biologisch.
De opbrengst van de groente kas is voor negentig procent bestemd voor de voedselbank.

Er wordt met zo weinig mogelijk milieubelastende middelen en methoden verbouwd.
In plaats van hooi ligt er in de stallen bijvoorbeeld vlas. Vlas is veel minder stoffig (fijnstof) en is daarom vriendelijker voor mens en dier.
De tochtige koude stolp, die feitelijk niets anders was dan een koeienstal en hooiopslag is verbouwd tot prettige werkplekken, waar het aangenaam vertoeven is.
Het complete dak is geïsoleerd, net als alle buitenmuren. Alle TL-verlichting is vervangen door led-tl-buizen en in het theehuis worden dimbare ledlampen gebruikt.